Ναταλία Μπαζαίου

Andros House

  • Residential
  • Project Architect: Natalia Bazaiou
  • Status: In Progress
  • Date: 2021
  • Location: Andros Island
  • Collaborators: Yiannis Katsiavos (Architect)
  • Client: Private